نماز ...

نمازهایت را عاشقانه بخوان

حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری؛ قبلش فکر کن چرا داری نماز میخوانی؟؟؟

آن وقت کم کم لذت می بری از کلماتی که تمام عمر تکرارشون می کنی.

تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست.

این را بدان

میلیونها نفر زیر خاک اند که بزرگترین آرزویشان بازگشت به دنیاست تا سجده کنند...

ولو یک سجده ....!!!

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
سراج

بله بله.. کاملا موافقیم...