آدمها ....

آدم ها همه چیز را همین طور حاضر و آماده از مغازه ها می خرند، 
اما چون مغازه ای نیست که دوست معامله کند، آدم ها مانده اند بی دوست.

گفت: تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن 
پرسید: اهلی کردن یعنی چه؟ 
گفت: یعنی ایجاد علاقه کردن و این چیزی ست که این روزها پاک فراموش شده. 
پرسید: راهش چیست؟ 
گفت: باید صبور باشی... خیلی صبور. 

 

شازده کوچولو - آنتوان دوسنت اگزوپری


/ 1 نظر / 22 بازدید
سراج

پس اشتباه همینه که دوست پیدا کردن و در جامه خریدو فروش میبینن درحالیکه اینطوری نیست.