"نمایش"

این روزهایم

به تظاهر می گذرد....

تظاهر به بی تفاوتی...

تظاهر به بی خیالی ...

به شادی...

به  اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...

اما؛

چه سخت می کاهد از جانم این

"نمایش"

 

/ 2 نظر / 57 بازدید
محدثه

امروز و فردا روز زنه اما نامزد من ترجیح داده فقط بیاد کادومو بیاره....خیلی دل تنگم